Czym różni się podanie o pracę od listu motywacyjnego?

Podstawową różnicą jest to, że podanie o prace jest prośbą o przyznanie etatu, a list motywacyjny to prośba o spotkanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Podanie jest znacznie krótsze. Zawiera się w nim głównie prośbę o przyznanie posady oraz podaje motywacje swojej prośby. List motywacyjny z kolei jest znacznie dłuższy. Oprócz prośby o prace i jej uzasadnienie, następuje podanie stosownych argumentów potwierdzających zasadność takowej prośby, dlaczego właśnie my nadajemy się do podjęcia danego stanowiska, co możemy wnieść do przedsiębiorstwa. Częściej stosowany jest list motywacyjny niż podanie. Głównie dlatego właśnie, że jest on obszerniejszy i zawiera potrzebne pracodawcy informacje. Pamiętajmy, że jeżeli nie mieliśmy styczności z pracodawcą, a ogłoszenie znaleźliśmy w internecie, gazecie czy w urzędzie pracy to wtedy piszemy list motywacyjny a nie podanie, chyba że pracodawca wyraźnie zażyczy sobie, że mamy mu dostarczyć podanie.